logo

De Filosofie

In onze samenleving is het onderwerp gezondheid steeds belangrijker geworden.
Zowel medische, als sociale en wetenschappelijke aspecten spelen daarbij een belangrijke rol.
Ook wij werken als fysiotherapeuten aan de gezondheid van onze patiënten, waarbij de patiënt als psychosomatische eenheid wordt gezien. 
De kern van de fysiotherapie is echter de houding, het bewegingsapparaat en de besturingssystemen van de mens.
Ten gevolge van de medische vooruitgang, wetenschappelijke en sociale aspecten is de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid de laatste 40 jaar vooral door de zorgverzekeringen overgenomen.
De laatste jaren krijgen we steeds meer informatie met betrekking tot de financiële problemen in de gezondheidszorg.
Op lange termijn betekent dit dat de patiënt zelf steeds actiever moet worden en verantwoording moet nemen voor z’n eigen gezondheid.
Wij richten ons in de fysiotherapie op de houding en bewegingsapparaat. Het kan nodig zijn dat
de balans tussen de belasting en de belastbaarheid om verschillende redenen moet worden verbeterd.
Daarvoor hebben wij meerdere technieken en methodes ter beschikking om de patiënt te behandelen.
Voor deze verbetering van de belastbaarheid is het vaak nodig om het lichaam gedurende langere tijd volgens een doelgericht en verantwoord programma te trainen.

Deze training duurt vaak langer dan de door de arts voorgeschreven behandeltijd.
Daarom hebben wij naast onze fysiotherapeutische behandeling voor onze patiënten de mogelijkheid om verder te gaan met de training.
Daarmee wordt ook tegelijk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de zorg voor het eigen lichaam.
De fysiotherapie is de laatste jaren erg veranderd.  
Wetenschappelijk aspecten hebben steeds meer invloed op het totale bereik van de fysiotherapie.
Alle medewerkers van Fysio Inzell  nemen regelmatig deel  aan gekwalificeerde na- en bijscholing. 
Daardoor worden onze patiënten in onze praktijk volgens de modernste en meest wetenschappelijk verantwoorde inzichten behandeld.

raum
raum